Regulament Open FRB iulie

REGULAMENT

OPEN FRB - IULIE 2018

18 – 22 iulie 2018
Competiţia va fi organizată de către Federația Română de Bowling (FRB) pe pistele de bowling din sectorul B al Clubului IDM, localizat în București, Splaiul Independenței nr.319B, sector 6.
Competiția este organizată pe doua categorii de joc: A și B.
 • La categoria A sunt toți jucătorii care au fost de categoria A în sezonul 2017-2018 în competițiile organizate de FRB. La categoria B sunt toți ceilalți jucători.
 • Jucătorii de B pot să se înscrie voluntar la A, dar nu și invers.
 • Pentru jucătorii care care nu au participat la competițiile organizate de FRB în 2017-2018, sau care nu au fost niciodată legitimați, pentru jucătorii străini, sau pentru jucătorii care au fost la B în sezonul încheiat, dar performanțele lor îi recomandă a fi de A în următorul sezon, categoria va fi stabilită de către organizator.
 1. ÎNSCRIEREA
Se face la dl. Ene Manole, tel. 0721-249-503, sau la unul din împuterniciții dânsului, cu cel puțin 30 de minute înainte de squad.

 • La înscriere, jucătorul va preciza la ce categorie (A sau B) doreşte să se înscrie şi în ce squaduri.
 • Un jucător va fi considerat efectiv intrat în competiţie odată cu achitarea taxei de intrare.
 • Componența squad-urilor se va stabili în ordinea cronologică a înscrierilor. În cazul în care un squad este completat integral, jucătorii se pot înscrie pe lista de aşteptare.
 • Numărul minim de jucători în squad este de 4, cel maxim 20.
 • În cazul în care un jucător înscris se retrage de pe listă sau nu se prezinta locul său va fi atribuit, în ordine, jucătorilor aflaţi pe lista de aşteptare.
 • Sambăta au prioritate jucătorii care nu au 2 squaduri jucate și jucătorii din provincie.
 1. ECHIPAMENTUL DE JOC
 • Echipamentul de joc trebuie să se încadreze în limitele prevederilor Regulamentului FRB 2017-2018 și regulamentului Clubului IDM
 • Echipamentul jucătorilor din finală va fi compus obligatoriu din:
  • tricou tip „polo”, cămaşă sau bluză
  • pantalon sau fustă pentru femei
  • pantalon lung (sub genunchi) pentru bărbaţi (sau pantalon trening)
 • Este interzis accesul jucătorilor pe pistă, sub rezerva îndepărtării din competiţie, în următoarele cazuri:
  • în lipsa pantofilor speciali de bowling sau prezentarea acestora uzi, cu pete de ulei sau noroi
  • cu echipament murdar sau rupt
  • în maiou sau în tricou fără mâneci
  • când prezintă pe echipamentul de joc slogan–uri, logo–uri, imagini sau înscrisuri rasiste, extremiste, şovine sau explicit sexuale, ori când doreşte sa intre în spaţiul de joc cu obiecte sau alte materiale care pot sugera cele de mai sus
 • Este interzisă prezenţa sacilor sau a genților de sport în spaţiul de joc sau lângă mesele pentru jucători (acestea vor fi depozitate în spaţiile etajate corespunzătoare montate în mesele pentru spectatori, de la limita spaţiului de joc sau lângă acestea).
 1. REGULI
Regulile de joc sunt cele prevăzute de Regulamentul FRB, care respectă regulamentele World Bowling în vigoare din luna martie 2018 și al European Tenpin Bowling Federation (ETBF), completate cu regulile particulare ale Clubului IDM, după cum urmează:
 • Având în vedere că această competiție are un caracter universal, fiind adresată tuturor jucătorilor, indiderent de vărsta, răspunderea asupra stării de sănătate necesare participării la această competiție revine în totalitate participanților.
 • Prin înscrierea în concurs fiecare participant certifică pe propria răspundere că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru competiția la care ia parte,  a luat la cunoștință de prevederile prezentului regulament și că le-a acceptat. Jucătorii înscriși în competiție sunt obligați să ia la cunoștință notificările prezentate în materialul „Riscuri de (auto) accidentare”, prezente în sala de joc și să poarte întreaga responsabilitate pentru nerespectarea acestora.
 • Este strict interzisă, sub sancțiunea excluderii din competiție, prezenţa în spațiul de joc sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substanțe halucinogene, proferarea de cuvinte injurioase la adresa competitorilor, oficialilor turneului sau a spectatorilor, violenţa fizică sau verbală.
 • Sunt strict interzise consumul de băuturi alcoolice și fumatul în timpul jocului.
 • În cazul lovirii cu intenţie (din orice motiv) a aparatelor, mecanismelor de joc, a mobilierului aflat înspaţiul de joc, jucătorul în culpă va fi atenţionat, iar frame-ul va fi notat cu 0 (zero). Dacă greşeala serepetă, atunci jucătorul în culpă va fi exclus din squad.
 • Este strict interzisă aplicarea pe tălpile pantofilor de bowling a pudrei de „talc” sau a oricărei substanţe similare. Încălcarea acestui paragraf duce la notarea cu 0 a frame-ului. În caz de recidivă, duce la excludere.
 • Este strict interzisă aplicarea, în timpul jocului, pe suprafaţa bilelor de joc a oricăror substanţe interzise de catre regulamentul USBC. Modificarea suprafetelor bilelor prin matuire sau polisare poate fi efectuata la încalzire, intre squaduri, sau intre paşii finalelor, dar nu e permisă in timpul squadului sau a pasului de finala. În cazul nerespectării acestui paragraf, jucătorii în culpă vor fi sancționaţi şi cupunctarea „zero” a jocului respectiv.
 • Prioritatea de joc este de o pistă la stânga, una la dreapta.
 • Dacă, după tragerea la sorţi a pistelor, un jucător refuză să mai joace scorul lui va fi 0, iar acesta nu are  dreptul la returnarea taxei de participare.
 • Jucătorii care au primit sancţiunea de excludere din squad nu pot solicita returnarea taxei de participare
 • În cazul în care apar defecţiuni tehnice, generând o pauză necesară reparării, atunci jocul va fi reluat din momentul reparării pistei, conform deciziei oficialilor turneului;
 • Niciun participant nu poate obiecta asupra reclamelor şi locurilor de dispunere a acestora sau asupra activităţilor de fotografiere sau filmare organizate de sponsori. Reclamele vor fi dispuse în locuri care nu vor împiedica buna desfășurare a jocurilor. Drepturile de imagine ale competiției aparțineorganizatorilor.
 1. TAXE
 • Taxa de participare este de 120 lei și dă dreptul la participarea în 2 blocuri (squaduri) a câte 4 jocuri, de la orele 12:00, 14:00 și 16:00.
 • După cele 2 squaduri obligatorii jucătorii pot participa la oricâte alte squaduri va permite orarul competiției. Taxa de participare la squadurile suplimentare este de 60 lei/squad, pentru cele de la orele 12:00, 14:00, 16:00.
 • Pentru squadurile de la ora18:00, la taxa de participare se adăugă 10 lei/jucător.
 • Jucătorii sub 18 ani plătesc taxa de înscriere redusă cu 50%.
 1. CALIFICĂRI
 • Fiecare jucător joacă minim 2 squaduri a câte 4 jocuri.
 • Se joacă în sistem american (cross). După fiecare joc jucătorii schimbă pistele, mutarea fiind cu 2 piste la stânga pentru cei care au început jocul pe piste cu număr impar și cu 2 piste la dreapta pentru cei care au început jocul pe piste cu număr par.
 • Repartizarea pe piste se va efectua prin tragere la sorţi în cadrul fiecărui squad.
 • Pentru încălzire se vor aloca 10 min./pistă, indiferent de numărul de jucători. Jocurile nu pot începe decât la indicaţia oficialilor turneului.
 • Scorul se înregistrează după fiecare joc, cu totalizarea celor patru jocuri care formează un squad.
 • Totalul scorurilor primului squad jucat și a celui mai bun squad jucat ulterior, se contabilizează şi reprezintă scorul jucătorului, care va fi luat în calcul la stabilirea clasamentului pentru finalele turneului. În caz de egalitate, se clasează în față cel cu cel mai bun ultim joc. Dacă egalitatea persistă, se consideră cel mai bun penultim joc s.a.m.d.
 1. HANDICAPURI
  • Jucătoarele de peste 18 ani – 8 puncte/joc
  • Juniorii care nu au împlinit 18 ani la data începerii turneului - 8 puncte/joc
  • Junioarele care nu au împlinit 18 ani la data începerii turneului- 16 puncte/joc
 1. FINALELE
 • Se joacă duminică 22 iulie 2018, începând cu ora 10:00 pentru categoria B și cu ora 12:00 pentru categoria A
 • Participă primii 16 jucători din clasamentul după calificări pentru categoria A și primii 16 jucători din clasamentul după calificări pentru categoria B. Ei vor avea în finală număre de ordine de la 1 la 16, conform clasamentului.
 • Prezenţa jucătorilor în sala de joc este obligatorie cu 15 minute înainte de începerea pasului respectiv. Dacă lipsesc mai mulți jucători, toţi vor fi notaţi cu 0, iar departajarea lor se va face după rezultatele din  calificări.
 • În cazul în care un jucător absentează, acesta nu va fi înlocuit, locul său în finală va fi asigurat de un jucător tip „pacer”, iar clasamentul pasului respectiv va fi realizat cu punctaj 0 pentru jucătorul absentrespectiv.
 • Dacă lipsesc mai mulți jucători, toţi vor fi notaţi cu 0, iar departajarea lor se va face după rezultatele din  calificări.
 • Timpii de incalzire sunt de 10 minute în pașii 1 și 2, și de 5 minute în pașii 3 și 4.
 • Toate etapele finalelor constau în jocuri directe eliminatorii, 3 jocuri total popice, disputate pe o singură pereche de piste, în cross.
 • Pasul 1 Meciurile vor fi între cei de pe pozițiile 1 cu 16 (a), 8 cu 9 (b), 4 cu 13 (c), 5 cu 12 (d), 3 cu 14 (e), 6 cu 11 (f), 7 cu 10 (g), 2 cu 15 (h). Câștigătorii merg mai departe, cei învinși vor fi clasați 9-16, în funcție de poziția din calificări.
 • Pasul 2 Meciuri eliminatorii: vor juca câștigătorii din meciurile a și b (i), c și d (j), e și f (k), g și h (l).
 • Pasul 3 - semifinale Vor juca câștigătorii pasului anterior între ei, din meciurile i și j (m), și meciurile k și l (n). Câștigătorii merg mai departe, cei învinși vor fi clasați 3-4, în funcție de poziția din calificări.
 • Pasul 4- finala Vor juca între ei câștigătorii din pasul anterior, din meciurile m și n. Câștigătorul se clasează pe locul 1, iar învinsul pe locul 2.
 • În toţi paşii finalelor, în caz de egalitate se dă o bilă de roll-off.
 • Câștigătorii fiecărei etape vor juca în pasul următor pe altă pereche de piste, după o schemă aleasă de organizatori după fiecare pas.
 • În fiecare pas, jucătorul cel mai bine poziționat în calificări își alege pista pe care începe jocul, adică cea din stânga sau cea din dreapta perechii de piste, precum și ordinea în care vor începe.
 • În cazul retragerii unui jucătoradversarul său va fi desemnat câștigător al jocului respectiv. Jucătorul rămas poate alege să joace sau nu toate jocurile din pasul respectiv.
 1. UNGEREA DE CONCURS
 • Ungerea pistelor se va anunța pe data de 17 iulie, ora 13:00.
 • Sunt permise antrenamente pe ungerea de concurs doar pe data de 17 iulie. Începând cu 18 iulie antrenamentul pe ungerea de concurs e interzis, inclusiv după terminarea ultimului squad. Încălcarea acestei interdicții duce la excluderea din turneu.
 • Ungerea se efectuează:
- în calificări, înaintea fiecărui squad,
- în finale, înaintea pasului 1 și a pasului 4.
 1. ORAR
  • Squad-urile de calificare sunt de miercuri până sâmbăta, de la orele 12:00, 14:00 şi 16:00, 18.00
  • Pasul 1 al finalei de B începe la 10:00.
  • Pasul 1 al finalei la A începe la 12:00
  • Pasul 2 al finalelor de A și B începe la 13:30
  • Pasul 3 al finalelor de la A și B începe la 15:00
  • Pasul 4 al finalelor de la A și de la B începe la 16.00
În situații excepționale, organizatorii turneului pot aduce modificări la numărul de squaduri jucate sau a orelor de începere.
 1. REZULTATE, FOND FINANCIAR, PREMII
 • Rezultatele se publică pe: www.bowling.rowww.idmclub.rowww.bowlingromanesc.blogspot.com,www.frbowling.ro, pe facebook.com/FR Bowling și pe orice alte căi considerate corespunzătoare de către organizatori.
 • La sfârșitul competiției va fi organizată ceremonia de premiere.
 • Fondul financiar al competiției va fi alimentat de: sponsorizările sub forma taxelor încasate pentru înscrierea în competiție, sponsorizări încasate de la terți privați sau publici, sume provenite de la organizatori.
 • Cheltuielile ce se vor efectua din fondul financiar al competiției sunt: cele legate de costul pistelor, ungerii, alte cheltuieli legate de organizarea concursului, cheltuielile cu premierea participanților, în condiții legale.
În condițiile legale, organizatorii asigură un barem minim de premiere după cum urmează:
CATEGORIA A:
Locul
Premiul (lei)
Total (lei)
1
700
700
2
450
450
3-4
300
600
5-8
200
800
9-16
Dacă vor fi peste 30 jucători A înscriși
Se va decide


2550
CATEGORIA B:
Locul
Premiul (lei)
Total (lei)
1
500
500
2
300
300
3-4
250
500
5-8
200
800
9-16
Dacă vor fi peste 30 jucători B înscriși
Se va decide


2100
 • Cupe, diplome și insigne pentru primele 3 locuri de la ambele categorii.
OFICIALII turneului:
 • Nițu Ionuț Lucian (președinte FRB)
 • Piroș Valentin
 • Ene Manole (reprezentatul Clubului IDM)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu