https://www.blogger.com/blog/layout/6630361756110925805 JUST BOWLING: REGULAMENTUL OPENULUI LUNAR IDM 2018

REGULAMENTUL OPENULUI LUNAR IDM 2018


OPEN IDM - MAI 2018

21.05 - 27.05.2018

REGULAMENTUL CONCURSULUICompetiţia va fi organizată pe trei categorii: A, B şi C.

La categoria A vor fi toţi solicitanţii indiferent de vârsta, sex şi grad de pregătire competiţională.

La categoria B vor fi admişi:

 • tineri şi tinere în vârstă de până la 18 ani împliniţi până la data începerii concursului, legitimaţi sau nu;

 • jucători legitimaţi indiferent de vârsta sau sex, ce fac dovada că în ultimii doi ani calendaristici nu au jucat în nicio competiţie oficială organizată de FRPB;

 • jucători (jucătoare) care au participat la turneele OPEN organizate de clubul IDM cu media de concurs între 150 – 185;

La categoria C vor fi admişi jucătorii amatori, care nu sunt şi nu au fost legitimaţi la un club sportiv de bowling, cu media sub 150;

 • organizatorii îşi rezervă dreptul de a schimba categoria participanţilor.

 • pentru categoria A şi B se acordă puncte (în funcţie de poziţia din clasament) pentru concursul Masters 2019 (ianuarie 2019).

REGULI GENERALE

 1. ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIŢIE: se poate efectua astfel:
  • la piste, la oficialii turneului

  • la dl. Ene Manole 0721249503.
 • La înscriere, jucătorul va preciza la ce categorie (A, B sau C ) doreşte să se înscrie şi în ce squaduri.

 • Un jucător va fi considerat efectiv înscris în competiţie odată cu achitarea taxei de intrare.

 • Componenta squad – urilor se va stabili în ordinea cronologică a înscrierilor. În cazul în care un squad este completat integral, jucătorii se pot înscrie pe lista de aşteptare. În funcţie de locurile rămase libere şi de afluenţa de jucători, squad-urile vor fi completate cu ½ oră înainte de ora de start cu până la 5 jucători / pereche pistă.

 • În cazul în care un jucător înscris se retrage de pe listă locul său poate fi atribuit, în ordine, jucătorilor aflaţi pe lista de aşteptare.

 • Locurile în squad – uri nu pot fi cedate benevol de jucători unei terţe persoane.

 1. ECHIPAMENTUL DE JOC

 • Echipamentul de joc trebuie să se încadreze în limitele general acceptate ca decente. Echipamentul jucătorilor din finală va fi compus din:

   • tricou tip „polo”, cămaşă sau bluză

   • pantalon sau fustă pentru femei

   • pantalon lung pentru bărbaţi (pantalon trening)

 • Este interzis accesul jucătorilor pe pistă, sub rezerva îndepărtării din competiţie, în următoarele cazuri:

  • în lipsa pantofilor speciali de bowling sau prezentarea acestora uzi, cu pete de ulei sau noroi

  • cu echipament murdar sau rupt

  • în maiou sau în tricou fără mâneci

  • când prezintă pe echipamentul de joc slogan – uri, logo – uri, imagini sau înscrisuri rasiste, extremiste, şovine sau explicit sexuale, ori când doreşte sa intre în spaţiul de joc cu obiecte sau alte materiale care pot sugera cele de mai sus

 • Este interzisă prezenţa sacilor sau a genilor de sport în spaţiul de joc sau lângă mesele pentru jucători (acestea vor fi depozitate în spaţiile etajate corespunzătoare montate în mesele pentru spectatori, de la limita spaţiului de joc sau lângă acestea)


 1. REGULILE DE JOC

sunt cele acceptate de Regulamentul WTBA în vigoare de la data de 01.10.2011, completate cu regulile particulare ale turneului IDM, după cum urmează:
  • În cazul în care apar defecţiuni tehnice, generând o pauză necesară reparării ce depăşeşte 30 minute, atunci jocul (şi scorul înregistrat până la momentul respectiv pe acea pistă) va fi reluat din momentul reparării pistei, conform deciziei oficialilor turneului ;

  • În cazul lovirii cu intenţie (din orice motiv) a aparatelor, mecanismelor de joc, a mobilierului aflat în spaţiul de joc, jucătorul în culpă va fi atenţionat, iar frame-ul următor va fi notat cu 0 (zero). Dacă greşeala se repetă, atunci jucătorul în culpă va fi eliminat din joc.

  • Este strict interzisă aplicarea pe tălpile pantofilor de bowling a pudrei de „talc” sau a oricărei substanţe similare.

  • Este strict interzisă folosirea de orice substanţe chimice (pudra de talc, alcool, ball-cleaning, acetone etc) în spaţiul de joc.

  • Este strict interzisă aplicarea, în timpul jocului, pe suprafaţa bilelor de joc a oricăror substanţe de curăţare care conţin alcool. De asemenea este interzisă folosirea prosoapelor sau şervetelor de curăţat bile îmbibate cu astfel de substanţe. În cazul nerespectării acestui paragraf şi a celui anterior, jucătorii în culpă vor fi sancionaţi şi cu punctarea „zero” a jocului respectiv.
 • Pentru orice nemulumţire legată de joc, cauzată de echipamentul tehnic al sălii sau de manifestările sau atitudinile celorlalţi jucători, cel sau cei lezaţi se vor adresa oficialilor turneului, singurii în măsură să ia decizii cu privire la joc.

 • Dacă, după tragerea la sorţi a pistelor, un jucător refuză sa mai joace, acesta nu are dreptul la returnarea taxei de intrare (sau reintrare după caz)

 • Jucătorii care au primit sancţiunea de excludere din squad datorită unei infracțiuni de joc din vina lor, nu pot solicita returnarea taxei de participare

 • Este strict interzisă, sub sancțiunea excluderii din competiție, prezenţa în spațiul de joc sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substanțe halucinogene, proferarea de cuvinte injurioase la adresa competitorilor, oficialilor turneului sau a spectatorilor, violenţa fizică sau verbală.

 • Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în spațiul de joc .

 • Având în vedere ca această competiție este una de masă și nu profesionistă, răspunderea asupra stării de sănătate generate de participarea la aceasta competiție revine în totalitate participanților. Prin înscrierea în concurs fiecare participant certifică pe propria răspundere că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru competiția la care ia parte, că a luat la cunoștință de prevederile prezentului regulament și că le-a acceptat. Jucătorii înscriși în competiție sunt obligați să ia la cunoștință de notificările prezentate în materialul „Riscuri de (auto) accidentare”, prezente în sala de joc și să poarte întreaga responsabilitate pentru nerespectarea acestora.

NOTĂ: Niciun participant nu poate obiecta asupra reclamelor şi locurilor de dispunere a acestora sau asupra activităţilor de fotografiere sau filmare organizate de sponsori. Reclamele vor fi dispuse în locuri care nu vor împiedica buna desfășurare a jocurilor. Drepturile de imagine ale competiției aparțin organizatorilor

 1. TAXE DE PARTICIPARE

Taxa de joc este de 50 lei.

De la ora 18:00 taxa de joc este de 60 lei.

Pentru jucătorii sub 18 ani şi pensionari taxa de joc este de 40 lei. De la ora 18:00 taxa de joc este de 50 lei.

 1. CALIFICĂRI

 • În fiecare zi (de luni până sâmbăta) se organizează squad-uri de calificare, în cadrul cărora se vor desfășura 4 (patru) jocuri.

 • Jucătorii vor juca cate 2 - 5 pereche pistă, în sistem cross; la 2 jocuri se schimbă pistele, mutarea fiind cu 2 piste la dreapta.

 • Repartizarea pe piste se va efectua în urma tragerii la sorţi.

 • Tragerea la sorti a pistelor va fi efectuată, în prezenţa jucătorilor, de către o persoană neutră, stabilită de către organizatori.

 • Pentru încălzire se vor aloca 10 min/pista, indiferent de numărul de jucători. Jocurile nu pot începe decât la indicaţia oficialilor turneului.

 • Scorul se înregistrează per joc. Cele patru jocuri formează o manşă.
 • Rezultatul celei mai bune manşe se contabilizează şi reprezintă scorul jucătorului, cel care va fi luat în calcul la stabilirea finaliştilor.

 • Jucătorii pot disputa oricâte manşe doresc şi este posibil în limita timpului alocat.

 • Este permisă o intrare şi un număr nelimitat de reintrări.

Calificarea în finală se realizează după cum urmează:

CATEGORIILE A, B: 16 jucători.

 • 12 jucători în urma tuturor jocurilor de calificare, în ordinea celor mai bune manşe

 • 4 jucători, câte unul din fiecare zi a săptămânii (luni, marţi, miercuri şi joi) primii din zilele respective.

  • Locurile nu alunecă, primul din ziua sau zilele respective este calificat, putând să-şi îmbunătăţească doar popicaverajul.

  • În condiţiile în care într-o zi de calificare, primul este deja calificat dintr-o zi anterioară, se califică următorul.

  • După ultimul squad, se stabilește clasamentul general pentru finală, în ordinea descrescătoare a rezultatelor obţinute.

  • Pentru finale, prezenţa jucătorilor în sala de joc este obligatorie cu 15 minute înainte de începerea pasului respectiv.

  • Anunţarea organizatorilor despre o eventuală absenţă în finală, până cel târziu duminică la ora 09.00, permite înlocuirea jucătorului absent cu următorul clasat din clasamentul general.

  • Pentru orice alt motiv de absenţă sau pentru neanunţarea organizatorilor la termenul indicat, jucătorul nu va fi înlocuit. În acest caz, locul său în pasul respectiv al finalei va fi asigurat de un jucător „pacer”, iar clasamentul pasului respectiv va fi realizat cu punctaj 0 pentru jucătorul respectiv.

  • Dacă lipsesc mai multi jucători, toţi vor fi notaţi cu 0, iar departajarea lor se va face după rezultatele din calificări.

CATEGORIA C:

Clasamentul final pentru această categorie se stabileşte după ultimul squad de calificare. Rezultatul celei mai bune manşe se contabilizează şi reprezintă scorul jucătorului, care va fi luat în calcul pentru stabilirea clasamentului final.

NOTĂ – În cazul în care un jucător la categoria B obţine trei turnee consecutive media de calificare peste 185 popice, atunci turneele viitoare nu va avea drept de înscriere decât la categoria A (nu e valabil pentru jucătorii sub 18 ani, pot opta).

 1. HANDICAPURI
  • tinere sub 18 ani – 10 puncte/joc.

  • tinere sub 15 ani – 16 puncte/joc.

  • tineri sub 18 ani – 8 puncte/joc.

  • femei – 8 puncte/joc .
 1. FINALE

FINALA CATEGORIEI B

 • Duminică 27.05.2018, ora 10.00

Participă toţi cei 16 jucători calificaţi, se joacă în cross; după un joc se mută 2 piste la dreapta. Se vor juca 4 jocuri total popice. Primii 8 se califică pentru pasul 2.
 • Se acordă acelaşi carry over ca la categoria A.

FINALA CATEGORIEI A

 • Duminică 27.05.2018, ora 12.30

PASUL 1

 • Participă toţi cei 16 jucători calificaţi, se joacă în cross; după un joc se mută 2 piste la dreapta

 • Se acordă un carry over pentru poziţia ocupată în clasament: locul 1-16 popice, 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9; 9-8; 10-7; 11-6; 12-5; 13-4; 14-3; 15-2; 16-1.
 • Se vor juca 6 jocuri, total popice, câte 4 jucători/pereche de piste. Atribuirea pistelor se va face prin tragere la sorţi (int. B1-B8).

 • Clasamentul se stabilește în funcție de numărul de popice doborâte + carry over.

 • Primii 8 jucători din clasamentul pasului 1 se vor califica în pasul 2.

 • În toţi paşii finalelor, în caz de egalitate, pentru departajare, se va executa o singură lovitură, cine dărâmă mai multe popice câştigă. În caz de egalitate se repetă lovitura.

PASUL 2

 • Se ung toate pistele

 • Se va juca eliminatoriu, locul 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6, 4 cu 5 un joc, categoria A pe B1 - B4, categoria B pe B5 - B8, câte 2 jucători pe pistă,

 • Se joacă în cross:

categoria A: 1 cu 8 pe B4; 4 cu 5 pe B3, 2 cu 7 pe B2, 3 cu 6 pe B1

categoria B: 1 cu 8 pe B5, 4 cu 5 pe B6, 2 cu 7 pe B7, 3 cu 6 pe B8

Câştigătorii joacă între ei pe aceeaşi pereche de piste (câştigătorul dintre 1 cu 8 cu câştigătorul dintre 4 cu 5 și câştigătorul 2 cu 7 cu câştigătorul dintre 3 cu 6). Cei 2 câştigători joacă finala Categoriei A pe B5 si B6 şi Categoria B pe B4 şi B3. Diferenţa de medie e handicapul de la eliminatorii nu şi în jocul final (media după primele 6 jocuri la care a fost adăugat şi carry over-ul).


CRITERIUL DE DEPARTAJARE

 • În toţi paşii finalelor, în caz de egalitate, pentru departajare, se va executa o singură lovitură, cine dărâmă mai multe popice câştigă. În caz de egalitate se repetă lovitura.

 1. REZULTATE ŞI PREMII

- Rezultatele se publică pe:

www.bowling.ro, www.idmclub.ro, www.bowlingromanesc.blogspot.com.

 • Sistemul de alimentare a fondului de premiere este următorul:

 • La suma taxelor încasate pentru intrări şi reintrări în turneu se adaugă cele provenite din sponsorizări.

 • Se achită cheltuielile legate de piste şi cele legate de organizarea concursului (inclusiv plata impozitelor pentru premiile ce depăşesc baremul legal de impozitare).

 • Diferenţa se constituie în fond de premiere.

 • Organizatorii asigură un barem minim de premiere după cum urmează:

CATEGORIA A:Locul
Premiul
Total (lei)


1


800
800


2


600
600


3-4


400
800


5-8


250
1000


9-16


150
1200
4.400
FOND DE PREMIERE
4.400 lei


CATEGORIA B:
Locul
Premiul
Total (lei)


1


700
700


2


500
500


3-4


300
600


5-8


200
800


9-16


100
800
3.400
FOND DE PREMIERE
3.400 lei


CATEGORIA C:


Locul Premiul

  • Bilă Speare DV8

Tricou IBIBO

Geantă 1 bilă

 • Cupe şi diplome pentru primele 3 locuri de la cat. A, B si C.


TOMBOLA: Prin tragere la sorţi, se vor acorda:

 • 5 carduri de membru senior la Wellness 1. Participă toţi jucătorii înscrişi în concurs. În cazul în care câştigătorul este membru al clubului, i se va prelungi cardul.
 1. ORGANIZAREA CALIFICARILOR ŞI ORELE DE DISPUTARE

  • Vor fi organizate squad-uri de calificare de luni până sâmbăta, luni - vineri la orele 14.00, 16.00 şi 18.15, sâmbătă de la 11.00, 13.00, 15.15, 17.30.

  • Ungerea pistelor se va asigura în timpul calificărilor, înainte de fiecare squad şi înaintea pasului 2 al finalei categoriei A şi B.

  • Organizatorii turneului pot aduce modificări la numărul de squad-uri jucate sau a orelor de începere.

OFICIALII TURNEULUI: Briciu Marius, Ene Manole, Lupului Stănescu Ovidiu